Równowaga między kompensacją a dochodami społeczeństwa – IV CSK 15/16 – Sąd Najwyższy

Termin ustalania odsetek – III CSK 60/15 – Sąd Najwyższy

Ustalanie następcy prawnego w sprawie o odszkodowanie – III CZP 100/15 – Sąd Najwyższy

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za każde zakażenie pacjenta – I CSK 1031/14 – Sąd Najwyższy

Obniżenie o połowę odszkodowania za przyczynienie do wypadku przy pracy. – III PK 52/15 – Sąd Najwyższy