Zadośćuczynienie za nienależyte wykonanie zobowiązania – VI ACa 1997/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Odszkodowanie za wypadek na budowie – VI ACa 1487/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Rezygnacja z aktywności sportowej w wyniku urazu – VI ACa 71/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Uszczerbek nie przekłada się na wartość majątkową. – VI ACa 456/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Uszkodzenie mózgu noworodka – VI ACa 56/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny