Odpowiedzialność Skarbu Państwa przy wykonywaniu władzy publicznej – I ACa 1767/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Zadośćuczynienie jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo – I ACa 1110/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za przeżycia związane ze śmiercią syna – I ACa 1110/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny