Odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia – I ACa 1119/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

  Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  

Odszkodowanie za błąd lekarski znaczącą obniżający komfort życia – I ACa 1764/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za śmierć syna mieszkającego z matką – I ACa 1539/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Bezpośrednie naruszenie – I ACa 1140/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Odszkodowanie za napady padaczki w wyniku wypadku komunikacyjnego – I ACa 1167/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Przesłanki do ustalania wysokości zadośćuczynienia to nie tylko uszczerbek na zdrowiu, czas leczenia i odczuwanie dolegliwości – I ACa 1158/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ingerencja sądu odwoławczego w przyznane zadośćuczynienie – I ACa 1160/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Element obiektywny i subiektywny w ocenie odszkodowania za błąd lekarski – I ACa 173/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Sąd może swobodnie ustalać odpowiednią sumę zadośćuczynienia – I ACa 1059/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Korekta odszkodowania za śmierć męża – I ACa 1030/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny