Osoby mniej zamożne płacą mniejsze odszkodowania – I ACa 699/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

Odszkodowanie a ból przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych – I ACa 213/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

Zarażenie wirusem HCV w szpitalu nie wpisuje się w definicję rozstroju zdrowia. – I ACa 122/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny

Odszkodowanie za wjazd pod nadjeżdżający pociąg – I ACa 1522/15 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

Data zgłoszenia roszczenia ma wpływ na określanie wysokości zadośćuczynienia – I ACa 1459/15 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

Apelacja na zaniżone odszkodowanie tylko w rażących przypadkach – I ACa 1353/15 – Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny