Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie cierpienia a nie wzbogacenie poszkodowanego – I ACa 620/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Postępowanie sprawcy po wyrządzeniu krzywdy a wysokość odszkodowania – I ACa 260/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Odniesienie zadośćuczynienia do przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa – I ACa 300/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Odszkodowanie musi zostać wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu od wezwania do zapłaty – I ACa 1153/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Niewykryte problemy z nerkami u ciężarnej – I ACa 278/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Krzywda subiektywna a stosowne odszkodowanie – I ACa 1188/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Korekta wysokości odszkodowania – I ACa 1059/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości