Zawyżenie kwoty zadośćuczynienia za krzywdę – ACa 1023/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Ograniczenie możliwości zarobkowych w wyniku wypadku – I ACa 1028/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Przesłanki do ustalania wysokości zadośćuczynienia to nie tylko uszczerbek na zdrowiu, czas leczenia i odczuwanie dolegliwości – I ACa 1158/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości