Zadośćuczynienie za dyskomfort psychiczny po oszpeceniu – V ACa 698/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny

Pojęcie uszczerbku na zdrowiu nie ma wiążącego znaczenia przy szacowaniu wysokości należnego zadośćuczynienia – I ACa 1041/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za wypadek podczas pracy pod wpływem alkoholu – I ACa 874/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny

Obciążanie kosztami procesu o zadośćuczynienie – V ACa 616/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny

Zadośćuczynienie pieniężne za śmierć – V ACa 878/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny