Odpowiedzialność oparta o naruszenie prawa pacjenta do informacji – I ACa 106/16 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ustalenie kwoty zadośćuczynienia – I ACa 1117/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Podwyższenie odszkodowania przez Sąd Apelacyjny dla byłego przedsiębiorcy – I ACa 1117/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Odszkodowanie dla osoby ubezwłasnowolnionej – I ACa 1114/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Wiek a wysokość zadośćuczynienia – I ACa 1042/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Odszkodowanie za natępstwa wypadku komunikacyjnego – I ACa 844/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny