Odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia – I ACa 1119/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

  Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  

Pogorszenie się pozycji życiowej – I ACa 17/16 – Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny

Określenie rozmiaru krzywdy wymaga określenia wszystkich okoliczności – I ACa 8/16 – Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny

Odszkodowanie za błąd lekarski znaczącą obniżający komfort życia – I ACa 1764/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Prawo do powstrzymania się od pracy i konsekwencje za uraz w zagrożeniu BHP – VII Pa 106/16 – Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odszkodowanie za śmierć syna mieszkającego z matką – I ACa 1539/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Bezpośrednie naruszenie – I ACa 1140/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Odszkodowanie za napady padaczki w wyniku wypadku komunikacyjnego – I ACa 1167/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Przesłanki do ustalania wysokości zadośćuczynienia to nie tylko uszczerbek na zdrowiu, czas leczenia i odczuwanie dolegliwości – I ACa 1158/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ingerencja sądu odwoławczego w przyznane zadośćuczynienie – I ACa 1160/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

page 1 of 2