Utrata poczucia bliskości – I ACa 700/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny