Wypadek z powodu złych warunków pracy – I ACa 398/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny