Odniesienie zadośćuczynienia do przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa – I ACa 300/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny