Symboliczne zadośćuczynienie nie rekompensuje krzywdy – I ACa 14/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny