Odpowiedzialność oparta o naruszenie prawa pacjenta do informacji – I ACa 106/16 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości