Postępowanie sprawcy po wyrządzeniu krzywdy a wysokość odszkodowania – I ACa 260/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za błąd lekarski znaczącą obniżający komfort życia – I ACa 1764/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Odpowiedzialność oparta o naruszenie prawa pacjenta do informacji – I ACa 106/16 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Odszkodowanie musi zostać wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu od wezwania do zapłaty – I ACa 1153/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Niewykryte problemy z nerkami u ciężarnej – I ACa 278/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Ingerencja sądu odwoławczego w przyznane zadośćuczynienie – I ACa 1160/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Element obiektywny i subiektywny w ocenie odszkodowania za błąd lekarski – I ACa 173/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny