Sąd może swobodnie ustalać odpowiednią sumę zadośćuczynienia – I ACa 1059/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości