Prawo do powstrzymania się od pracy i konsekwencje za uraz w zagrożeniu BHP – VII Pa 106/16 – Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kwota zadośćuczynienia musi dawać poczucie bezpieczeństwa finansowego – III APa 1/16 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odszkodowanie za wypadek podczas pracy pod wpływem alkoholu – I ACa 874/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny

Obniżenie o połowę odszkodowania za przyczynienie do wypadku przy pracy. – III PK 52/15 – Sąd Najwyższy