Zmniejszenie kwoty odszkodowania – I ACa 299/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Postępowanie sprawcy po wyrządzeniu krzywdy a wysokość odszkodowania – I ACa 260/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Termin ustalania odsetek poprzedzający dzień wyrokowania – I ACa 411/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny