Uszkodzenie mózgu noworodka – VI ACa 56/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny