Utrata poczucia bliskości – I ACa 700/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za wypadek na budowie – VI ACa 1487/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Zmniejszenie kwoty odszkodowania – I ACa 299/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Prawie 400 tysięcy złotych za wypadek komunikacyjny. – I ACa 243/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Określenie rozmiaru krzywdy wymaga określenia wszystkich okoliczności – I ACa 8/16 – Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny

Odszkodowanie a ból przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych – I ACa 213/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

Symboliczne zadośćuczynienie nie rekompensuje krzywdy – I ACa 14/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Odszkodowanie za przeżycia związane ze śmiercią syna – I ACa 1110/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Podwyższenie odszkodowania przez Sąd Apelacyjny dla byłego przedsiębiorcy – I ACa 1117/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za śmierć syna mieszkającego z matką – I ACa 1539/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

page 1 of 2