Odszkodowanie za wypadek na budowie – VI ACa 1487/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Odszkodowanie za śmierć dzieci – choroba psychiczna a traumatyczne przeżycia – I ACa 667/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Zmniejszenie kwoty odszkodowania – I ACa 299/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Osoby mniej zamożne płacą mniejsze odszkodowania – I ACa 699/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

Określenie rozmiaru krzywdy wymaga określenia wszystkich okoliczności – I ACa 8/16 – Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny

Odszkodowanie za przeżycia związane ze śmiercią syna – I ACa 1110/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Kwota zadośćuczynienia musi dawać poczucie bezpieczeństwa finansowego – III APa 1/16 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odszkodowanie za depresję – I ACa 944/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny