Zmniejszenie kwoty odszkodowania – I ACa 299/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Określenie rozmiaru krzywdy wymaga określenia wszystkich okoliczności – I ACa 8/16 – Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny

Jedynie osoba bezpośrenio poszkodowana może wyrazić rozmiar krzywdy – I ACa 62/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Wypadek na torze rowerowym bez tablic ostrzegawczych – I ACa 109/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Jazda z kierowcą pod wpływem alkoholu – I ACa 860/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny