Koszt opieki nad dzieckiem – I ACa 616/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Równowaga między kompensacją a dochodami społeczeństwa – IV CSK 15/16 – Sąd Najwyższy

Wypadek z powodu złych warunków pracy – I ACa 398/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Określenie rozmiaru krzywdy wymaga określenia wszystkich okoliczności – I ACa 8/16 – Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny

Odszkodowanie a ból przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych – I ACa 213/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

Jedynie osoba bezpośrenio poszkodowana może wyrazić rozmiar krzywdy – I ACa 62/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Niewykryte problemy z nerkami u ciężarnej – I ACa 278/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Symboliczne zadośćuczynienie nie rekompensuje krzywdy – I ACa 14/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Element obiektywny i subiektywny w ocenie odszkodowania za błąd lekarski – I ACa 173/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny