Uszkodzenie mózgu noworodka – VI ACa 56/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Element obiektywny i subiektywny w ocenie odszkodowania za błąd lekarski – I ACa 173/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny