Odpowiedzialność Skarbu Państwa przy wykonywaniu władzy publicznej – I ACa 1767/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny