Podwyższenie odszkodowania przez Sąd Apelacyjny dla byłego przedsiębiorcy – I ACa 1117/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny