Zadośćuczynienie za nienależyte wykonanie zobowiązania – VI ACa 1997/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny