Odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia – I ACa 1119/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

  Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  

Odniesienie zadośćuczynienia do przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa – I ACa 300/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny