Osoby mniej zamożne płacą mniejsze odszkodowania – I ACa 699/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

Zasadność podważenia wyroku Sądu Okręgowego – I ACa 126/16 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

Prawie 400 tysięcy złotych za wypadek komunikacyjny. – I ACa 243/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Odszkodowanie 17000zł za niesłuszne zatrzymanie przez 5 dni – II AKa 164/16 – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny

Termin ustalania odsetek poprzedzający dzień wyrokowania – I ACa 411/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Wypadek z powodu złych warunków pracy – I ACa 398/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Pogorszenie się pozycji życiowej – I ACa 17/16 – Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny