Określenie rozmiaru krzywdy wymaga określenia wszystkich okoliczności – I ACa 8/16 – Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny

Odszkodowanie a ból przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych – I ACa 213/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

Zawyżenie kwoty zadośćuczynienia za krzywdę – ACa 1023/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za błąd lekarski znaczącą obniżający komfort życia – I ACa 1764/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Jedynie osoba bezpośrenio poszkodowana może wyrazić rozmiar krzywdy – I ACa 62/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Rezygnacja z aktywności sportowej w wyniku urazu – VI ACa 71/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Wypadek na torze rowerowym bez tablic ostrzegawczych – I ACa 109/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Dowolność ocen sądu jest konsekwencją niewymiernego charakteru okoliczności wypadku – I ACa 109/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Prawo do powstrzymania się od pracy i konsekwencje za uraz w zagrożeniu BHP – VII Pa 106/16 – Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzialność oparta o naruszenie prawa pacjenta do informacji – I ACa 106/16 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości