Odszkodowanie musi zostać wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu od wezwania do zapłaty – I ACa 1153/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Niewykryte problemy z nerkami u ciężarnej – I ACa 278/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Zaskarżenie zasądzonego zadoścuczyninia na podstawie nieuwzględnienia wszytkich czynników – I ACa 16/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Symboliczne zadośćuczynienie nie rekompensuje krzywdy – I ACa 14/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Zadośćuczynienie jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo – I ACa 1110/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za przeżycia związane ze śmiercią syna – I ACa 1110/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Zarażenie wirusem HCV w szpitalu nie wpisuje się w definicję rozstroju zdrowia. – I ACa 122/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny

Zadośćuczynienie za dyskomfort psychiczny po oszpeceniu – V ACa 698/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny