Krzywda subiektywna a stosowne odszkodowanie – I ACa 1188/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Kwota zadośćuczynienia musi dawać poczucie bezpieczeństwa finansowego – III APa 1/16 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ustalenie kwoty zadośćuczynienia – I ACa 1117/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za śmierć syna mieszkającego z matką – I ACa 1539/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Podwyższenie odszkodowania przez Sąd Apelacyjny dla byłego przedsiębiorcy – I ACa 1117/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Odsetki, należą się za samo opóźnienie. Nawet wobec wierzyciela, który nie poniósł żadnej szkody – I ACa 1098/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Odszkodowanie musi być wysokie – I ACa 1103/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Pojęcie uszczerbku na zdrowiu nie ma wiążącego znaczenia przy szacowaniu wysokości należnego zadośćuczynienia – I ACa 1041/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny

Odszkodowanie dla osoby ubezwłasnowolnionej – I ACa 1114/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Uszczerbek nie przekłada się na wartość majątkową. – VI ACa 456/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

page 1 of 2