Ograniczenie możliwości zarobkowych w wyniku wypadku – I ACa 1028/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Wiek a wysokość zadośćuczynienia – I ACa 1042/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Korekta wysokości odszkodowania – I ACa 1059/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Odszkodowanie za depresję – I ACa 944/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Termin, od którego należą się odsetki – I ACa 1083/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości