Ustalanie następcy prawnego w sprawie o odszkodowanie – III CZP 100/15 – Sąd Najwyższy

Termin ustalania odsetek – III CSK 60/15 – Sąd Najwyższy

Ingerencja sądu odwoławczego w przyznane zadośćuczynienie – I ACa 1160/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Data zgłoszenia roszczenia ma wpływ na określanie wysokości zadośćuczynienia – I ACa 1459/15 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

Element obiektywny i subiektywny w ocenie odszkodowania za błąd lekarski – I ACa 173/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za natępstwa wypadku komunikacyjnego – I ACa 844/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia – I ACa 1030/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Korekta odszkodowania za śmierć męża – I ACa 1030/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Sąd może swobodnie ustalać odpowiednią sumę zadośćuczynienia – I ACa 1059/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Obciążanie kosztami procesu o zadośćuczynienie – V ACa 616/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny

page 1 of 2